2017/3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANCAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI

23.10.2017 tarihli ve 46 sayılı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde 2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacakyeniden değerleme oranı % 12,37 (yüzde oniki virgül otuzyedi) olarak tespit edilmiştir.