Mücbir sebep kapsamında ertelen sigorta primlerinin gider kaydı

Mücbir sebep kapsamında ertelenen sigorta primlerinin gider kaydı

Son olarak geçici vergide 2020 yılına özgü bir sorunu dile getirmek istiyorum.

SGK primlerinde kural, ödenen primlerin vergi matrahından indirilmesidir. Dönem sonunda (Aralık dönemine ait olup Ocak'ta ödenenler hariç) ödenmemiş olan primler kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olarak matraha eklenir, ödendiği dönemde ise "indirim" olarak dikkate alınır. Tecil edilen veya özel düzenlemeler ile ödemesi ertelenen primlerde de Maliye maalesef bu görüştedir.    

Bu kural geçici vergide yanlış yorumlanıyor. Şöyle ki, geçici vergi dönem sonu itibarıyla ödenmemiş primlerin KKEG olarak geçici vergi matrahına eklenmesi isteniyor. Oysa bu primler Aralık sonuna kadar ödenebilir, dolayısıyla yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahından da indirilebilir. Bunları "geçici vergi dönem sonuna kadar ödenmedi" diye matrahtan indirtmemek, ödenmeyecek gelir veya kurumlar vergisine mahsuben fuzuli geçici vergi almak anlamına gelir.

2020 yılında COVID-19 pandemisi nedeniyle mücbir sebep hali kabul edilen mükelleflere ait işyerlerinin Mart, Nisan ve Mayıs dönemlerine ilişkin sigorta primleri altışar ay ertelendi. Ertelenen ve bu nedenle ödenmeyen primler geçici vergi beyannamelerinde KKEG olarak mı dikkate alınacak? Bence ertelenen primlerin ödeme vadesi 2020 yılının içinde kaldığından geçici vergide bu primlere ilişkin böyle bir düzeltme yapılmamalı. Yani ertelenen primler KKEG olarak dikkate alınmamalı. Mücbir sebep hali kabul edilen mükellefleri böyle bir uygulama ile mağdur etmek mücbir sebebin ruhuna da uygun düşmez. Maliye'nin bu konudaki görüşünü gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum.

(Kaynak: Erdoğan Sağlam / T24 | 13.08.2020)