2019 Yılı Asgari Ücret

Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık):     2.558,40 TL

Asgari Ücret 2019 Net:                   2.020,91 TL

Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük):  85,28 TL

Asgari Ücret 2019

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri
(01.01.2019 - 31.12.2019)

Brüt Ücret

2.558,40 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

358,18 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

25,58 TL

Gelir Vergisi Matrahı

2.174,64 TL

Gelir Vergisi

326,20 TL

Damga Vergisi

19,42 TL

Kesintiler Toplamı

729,38 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)

191,88 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)

2.020,90 TL

İşverene Maliyeti 2019

Asgari Ücret

2.558,40 TL

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)

396,55 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu

51,17 TL

İşverene Toplam Maliyeti

3.006,12 TL

Asgari Ücret 2019 AGİ Dahil Ne Kadar?

Medeni Durum

Aylık Tutar

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar)

2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan)

2.059,29 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu)

2.088,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu)

2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu)

2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu)

2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu)

2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan)

2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu)

2.049,69 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu)

2.078,47 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu)

2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu)

2.136,04 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu)

2.155,23 TL